Jouw privacy

Deze website verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de wijze van gegevensverwerking.

Welke persoonsgegevens we verwerken

Dit zijn de persoonsgegevens die wij via Google Analtytics en cookies verzamelen wanneer je de website bezoekt:

  • Jouw IP-adres
  • Gegevens over jouw activiteiten op deze website (paginabezoek, duur van het bezoek,...)
  • Internetbrowser en apparaat type

Indien je je inschrijft op de nieuwsbrief:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres

De verwerking en opslag van deze gegevens verloopt geheel automatisch. Wij geven noch verkopen je persoonsgegevens aan derden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere informatie
  • Om contact met je op te nemen
  • Voor deelname aan activiteiten
  • Deze site analyseert jouw gedrag op de website, bijvoorbeeld de bezochte pagina's, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Deze website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deze website verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

We werken wel samen met andere bedrijven, zoals Mailjet (voor onze nieuwsbrief) en Google Analytics (om websitebezoeken bij te houden). Indien mogelijk sluiten wij met deze bedrijven een bewerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Om de goede werking van de website te garanderen gebruikt deze website cookies. De website zelf, Tijdreizen.eu, plaats een aantal first-party cookies om de goeie werking van de site te garanderen. Daarnaast plaatsen we ook third-party cookies, namelijk:

  • Google Analytics (om websitebezoek en bezoekersgedrag te meten),

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze site en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek via e-mail richten aan bart.vanacker@gmail.com. Verzoeken worden binnen de vier weken behandeld. Bij verzoeken betreffende gevoelige informatie behoud ik mij het recht voor om een rechtsgeldig bewijs van identiteit van de verzoeker op te vragen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deze site neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met bart@tijdreizen.eu.